Publisert Legg igjen en kommentar

Hvorfor bruke søsterur?

Søsterur, også kjent som sykepleierur, er et spesielt klokkeur som er utformet for å bli festet til klærne til helsepersonell, spesielt sykepleiere. Her er noen grunner til hvorfor søsterur brukes:

søsterur eller sykepleierklokke. Silikon søsterur
søsterur
 1. Hygiene og infeksjonskontroll: Søsterur er utformet med klips eller klemmer som gjør det mulig å feste dem på uniformen eller kragen, slik at de ikke kommer i kontakt med pasienter eller overflater. Dette bidrar til å opprettholde god hygiene og redusere risikoen for krysskontaminering og spredning av infeksjoner.
 2. Nøyaktig tidsregistrering: Søsterur har ofte en stor og tydelig urskive som gjør det enkelt for helsepersonell å lese tiden. Dette er viktig for å sikre nøyaktig tidsregistrering, spesielt når det gjelder medisinske prosedyrer, medisinadministrasjon, vitale tegn og annen pasientbehandling som krever presise tidsangivelser.
 3. Praktisk tilgjengelighet: Søsterur er festet på klærne og er derfor alltid lett tilgjengelige for helsepersonell. Dette gjør det enkelt å sjekke tiden uten å måtte lete etter en klokke eller dra opp mobilen, noe som kan være upraktisk eller uhensiktsmessig i kliniske settinger.
 4. Profesjonelt utseende: Søsterur er en del av sykepleiernes uniform og kan bidra til å gi et mer profesjonelt utseende. Det er en tradisjonell del av sykepleiefaget og kan symbolisere omsorg og dedikasjon til yrket.

Det er verdt å merke seg at bruken av søsterur kan variere mellom ulike helseinstitusjoner og land. Noen steder kan det være retningslinjer som begrenser eller forbyr bruken av søsterur av hensyn til infeksjonskontroll og hygiene.

Publisert Legg igjen en kommentar

Hvordan stille lønnskrav som sykepleier?

Når du ønsker å stille lønnskrav som sykepleier, er det viktig å være forberedt og gjennomføre grundig research. Her er noen tips for å hjelpe deg med å stille lønnskrav på en effektiv måte:

 1. Gjør research: Finn ut hva som er gjennomsnittslønnen for sykepleiere i ditt område og i den sektoren du er interessert i (offentlig eller privat). Dette vil gi deg en referanse å sammenligne med og hjelpe deg med å sette realistiske forventninger.
 2. Vurder dine egne kvalifikasjoner: Tenk på din utdanning, spesialiseringer, erfaring og eventuelle ekstra ferdigheter eller sertifiseringer du har oppnådd. Disse elementene kan bidra til å styrke ditt lønnskrav.
 3. Vurder arbeidsmarkedet: Hvis det er mangel på sykepleiere eller høy etterspørsel etter spesialisert sykepleie i ditt område, kan du bruke dette som et argument for å rettferdiggjøre et høyere lønnskrav.
 4. Utarbeid en liste over prestasjoner: Identifiser konkrete eksempler på tidligere arbeidsprestasjoner som har hatt en positiv innvirkning på pasientomsorgen, effektiviteten eller kvaliteten på arbeidet ditt. Dette kan inkludere prosjekter du har ledet, initiativer du har tatt eller resultater du har oppnådd.
 5. Vær forberedt på å forhandle: Vær klar over at arbeidsgivere ofte forventer en viss grad av forhandling når det kommer til lønn. Vær forberedt på å argumentere for din verdi og hvorfor du fortjener en høyere lønn basert på dine kvalifikasjoner og erfaring.
 6. Bygg tillit og vær profesjonell: Vær tydelig, presis og profesjonell når du diskuterer lønn. Bygg tillit ved å presentere deg selv som en dedikert og kompetent sykepleier som kan bidra til arbeidsplassen på en verdifull måte.
 7. Vurder andre fordeler: Lønn er ikke den eneste faktoren som kan være forhandlingsgrunnlag. Tenk på andre fordeler, som fleksibel arbeidstid, mulighet for videreutdanning, bonuser eller annen kompensasjon som kan bidra til å gjøre den totale pakken mer attraktiv.

Husk at det er viktig å være realistisk og fleksibel i lønnsforhandlinger. Det kan være nødvendig å kompromisse eller åpne for alternative fordeler eller betingelser som kan forbedre din totale arbeidssituasjon.

Publisert Legg igjen en kommentar

Hvordan få høyere lønn som sykepleier?


Å få en høyere lønn som sykepleier kan være en målsetning for mange. Her er noen tips som kan hjelpe deg med å øke lønnen din som sykepleier:

 1. Spesialisering: Å spesialisere deg innen et bestemt område som krever ekstra kompetanse og ferdigheter kan øke dine karrieremuligheter og lønnsnivå. Eksempler på spesialiseringer kan være intensivsykepleie, operasjonssykepleie eller anestesisykepleie.
 2. Videreutdanning: Ta videreutdanning og skaff deg høyere kvalifikasjoner, for eksempel en mastergrad eller doktorgrad. Dette kan åpne dører til stillinger med høyere lønn, som kliniske spesialister eller lederstillinger.
 3. Erfaring og kompetanse: Bygg opp erfaring og kompetanse innen ulike områder av sykepleien. Jo mer erfaren og kompetent du blir, desto mer verdi vil du kunne tilføre arbeidsgiveren din, noe som kan føre til økte lønnsnivåer.
 4. Arbeidssted og geografi: Lønnsnivået kan variere avhengig av hvor du jobber og hvilket land eller region du er i. Noen steder har høyere etterspørsel etter sykepleiere og dermed bedre lønnsbetingelser.
 5. Forhandlingsferdigheter: Vær forberedt og selvsikker når du forhandler om lønn under jobbintervjuer eller lønnssamtaler. Gjør research på gjennomsnittslønn for sykepleiere i ditt område og presenter dine kvalifikasjoner og erfaring på en overbevisende måte.
 6. Fagforeninger: Bli medlem av en fagforening for sykepleiere som kan forhandle på vegne av deg og andre medlemmer for bedre lønns- og arbeidsvilkår.
 7. Bytt jobb eller stilling: Noen ganger kan det være nødvendig å bytte jobb eller søke stillinger ved andre helseinstitusjoner for å oppnå en høyere lønn. Noen arbeidsgivere tilbyr også muligheter for forfremmelser internt.

Husk at lønnsnivået også kan variere avhengig av land, statlige forskrifter, sektor (offentlig eller privat) og andre faktorer. Det kan være lurt å undersøke og konsultere relevante kilder og ressurser som spesifikt gjelder for ditt område og din situasjon.

Publisert Legg igjen en kommentar

Tips til hvordan legge inn PVK

Jeg kan gi deg noen generelle tips for hvordan man legger inn en perifer venekateter (PVK), men det er viktig å merke seg at dette er kun informasjon og ikke erstatning for opplæring eller veiledning fra kvalifisert helsepersonell. Å sette inn en PVK krever riktig opplæring og praksis, så sørg for å konsultere en medisinsk fagperson for å lære de spesifikke retningslinjene og prosedyrene som gjelder på ditt område. Her er noen generelle tips:

 1. Riktig posisjonering: Velg riktig vene for PVK-plassering. Vanligvis er de store venene på underarmen eller på håndryggen de beste alternativene. Vurder å bruke en venekart for å finne de mest egnede venene.
 2. Forberedelse: Få alt nødvendig utstyr klart på forhånd. Dette kan inkludere PVK, steril forbinding, desinfeksjonsmidler, hansker og en trykkbandasje. Sørg for at alt er sterilt.
 3. Håndhygiene: Vask hendene grundig med såpe og vann, eller bruk en hånddesinfeksjon før du begynner prosedyren. Dette er viktig for å redusere risikoen for infeksjon.
 4. Pasientforberedelse: Snakk med pasienten og forklar prosedyren. Sørg for at pasienten er komfortabel og i en passende stilling.
 5. Desinfeksjon: Bruk et desinfeksjonsmiddel som er egnet for å rense området der PVK skal settes inn. Følg retningslinjene for desinfeksjon og la det tørke ordentlig før du går videre.
 6. Bruk av hansker: Ta på sterile hansker for å opprettholde aseptisk teknikk og unngå kontaminering.
 7. Punktering: Hold PVK-nålen i en 30 graders vinkel og punkter venen forsiktig. Når du får blodtilbake i nålen, kan du forsiktig sette inn kateteret og fjerne nålen.
 8. Festing: Fest PVK på plass ved hjelp av et passende feste. Sørg for at det sitter godt og ikke er for stramt.
 9. Kontroll og dokumentasjon: Kontroller at PVK er på plass, og kontroller at blod kan trekkes og medikamenter kan administreres som forventet. Dokumenter prosedyren og noter eventuelle problemer eller komplikasjoner.
 10. Pasientens komfort: Sørg for at pasienten ikke opplever unødvendig smerte eller ubehag. Gi passende smertelindring og instruer pasienten om hvordan de skal ta vare på PVK-området.

Husk at disse tipsene er generelle, og at spesifikke prosedyrer kan variere avhengig av lokale retningslinjer og praksis. Sørg alltid for å følge riktig protokoll og få opplæring og veiledning fra helsepersonell.

Publisert Legg igjen en kommentar

NEWS2 – tidlig oppdagelse av forverret tilstand

National Early Warning Score 2 (NEWS2) er et standardisert skåringssystem som brukes i helsetjenesten for å vurdere og overvåke pasienters fysiologiske parametere. Det er utviklet for å identifisere pasienter som kan være i ferd med å forverre seg eller være i risiko for alvorlig sykdom. Dette gjør det mulig for helsepersonell å intervenere raskt og gi riktig behandling.

NEWS2 inkluderer ulike kliniske målinger som respirasjonsrate, oksygenmetning, systolisk blodtrykk, puls, bevissthetsnivå og temperatur. Hver parameter tildeles en poengsum basert på avvik fra normalområdet. Poengsummene summeres for å gi en samlet vurdering av pasientens tilstand.

Formålet med NEWS2 er å muliggjøre tidlig påvisning av klinisk forverring og rask respons. Ved å regelmessig overvåke og beregne NEWS2-scoren kan helsepersonell identifisere pasienter som krever nærmere observasjon, økt inngripen eller opptrapping til spesialisert omsorg.

Bruken av et standardisert skåringssystem som NEWS2 bidrar til konsistent vurdering og kommunikasjon på tvers av ulike helsetjenester. Det muliggjør effektiv kommunikasjon og samarbeid mellom helsepersonell, og legger til rette for en koordinert tilnærming til pasientbehandling.

NEWS2 fungerer også som et kommunikasjonsverktøy og gir en felles referanse for helsepersonell til å formidle alvorlighetsgraden av pasientens tilstand. Skåren kan enkelt deles og forstås, og muliggjør effektiv overlevering og kontinuitet i omsorgen mellom ulike helsepersonell.

Implementering av NEWS2 i helsetjenesten har vist seg å forbedre pasientresultater, redusere dødelighet og øke den rettidige gjenkjennelsen av pasienter i forverret tilstand. Det støtter en proaktiv og systematisk tilnærming til pasientovervåking, der tidlig intervensjon og riktig håndtering vektlegges.

Det er verdt å merke seg at NEWS2 er bare én del av den kliniske vurderingen, og helsepersonell bør ta hensyn til andre relevante faktorer, som pasientens sykehistorie og klinisk skjønn, i tillegg til skåren. Skåren bør tolkes innenfor konteksten av den enkelte pasientens tilstand og kan være nødvendig å tilpasse basert på spesifikke omstendigheter.

Oppsummert er National Early Warning Score 2 (NEWS2) et standardisert skåringssystem som bidrar til tidlig identifisering og respons overfor pasienter i risiko for forverring. Ved å legge til rette for en systematisk tilnærming til pasientovervåking støtter NEWS2 helsepersonell i å levere rettidig og riktig behand

Publisert Legg igjen en kommentar

Den internasjonale sykepleiedagen!

Feire den internasjonale sykepleiedagen på sengeposten.no!

Hos sengeposten.no ønsker vi å markere den internasjonale sykepleiedagen – en spesiell dag dedikert til å hylle sykepleiere og deres uvurderlige bidrag til helsevesenet over hele verden. Denne dagen gir oss en unik mulighet til å vise vår takknemlighet og støtte til alle de fantastiske sykepleierne der ute.

Sykepleiedagen, som feires hvert år den 12. mai, er en tid for refleksjon og anerkjennelse. Det er en dag hvor vi kan stoppe opp og tenke på det harde arbeidet, den omsorgsfulle oppmerksomheten og dedikasjonen som sykepleiere bringer inn i hverdagen til pasientene. Det er også en mulighet til å vise solidaritet med sykepleiere og oppmuntre til økt bevissthet om betydningen av deres arbeid.

På sengeposten.no ønsker vi å gjøre denne dagen ekstra spesiell ved å tilby et bredt utvalg av produkter og gaver som er perfekte for å hedre og takke sykepleiere. Vi har nøye kuratert et utvalg av produkter som er både meningsfulle og praktiske, og som viser at du setter pris på deres innsats.

Vi gir 50 % rabatt på alle ordinære varer i dag ved bruk av rabattkoden: sykepleier

Rabattkoden er kun gyldig til og med 12. mai. Kan ikke kombineres med andre rabatter

Enten du er ute etter en personlig gave til en spesiell sykepleier i livet ditt, eller om du ønsker å kjøpe inn produkter som kan hjelpe og berolige pasientene dine, har sengeposten.no det du trenger. Vårt sortiment inkluderer alt fra navneskilt og søsterur til fine overlevelsessett og personlig tilpassede gaver.

På denne internasjonale sykepleiedagen oppfordrer vi deg til å besøke sengeposten.no og utforske vårt utvalg av produkter som kan være med på å gjøre denne dagen ekstra minneverdig. Vis din takknemlighet og støtte ved å gi en gave som vil bringe komfort og glede til sykepleiere og pasienter.

Vi ønsker alle sykepleiere en fantastisk internasjonal sykepleiedag og takker dem for deres dedikasjon, omsorg og engasjement. Dere er helter i hvite frakker, og vi er stolte av å kunne feire dere på sengeposten.no!

Vi gir 50 % rabatt på alle ordinære varer i dag ved bruk av rabattkoden: sykepleier

Rabattkoden er kun gyldig til og med 12. mai. Kan ikke kombineres med andre rabatter

Publisert Legg igjen en kommentar

Hva er Singles Day?

Hva er Singles Day og hvorfor feires det?

Singles Day eller singeldagen som det også kalles er en tradisjon som opprinnelig ble feiret på forskjellige universiteter i Nanjing på 90-talet. Fra starten var Singles day av en kontrast til Valentines Day en dag hvor du – Skal være stolt av at du er singel!

Singles Day feires alltid 11. November (11/11). Datoen er ment for å feire alle singlene, fordi tallet 1 symboliserer en person som er alene.  Og tallet 11 symboliserer single som finner hverandre på denne dagen. Siste 10-12 år har Singles Day blitt etablert som en stor shoppingdag i Kina. Fenomenet har siste årene også spredt seg til Norge, og mange nettbutikker har kastet seg på trenden med forskjellige Singles Day-tilbud. Her ser du våre singles day tilbud

Publisert Legg igjen en kommentar

30. oktober den internasjonale dagen for ortopediske sykepleiere

Hvert år blir den internasjonale dagen for Ortopediske sykepleiere markert 30. oktober. Ortopedisk sykepleie kan spores tilbake til en engelsk sykepleier som het Agnes Hunt som tidlig på 1900 tallet viet sitt virke til å jobbe for dem som trengte ortopedisk pleie. Hun jobbet sammen med en ortoped som het Robert Jones. I 1933 fikk de et sykehus oppkalt etter seg som en bekreftelse på den jobben og innsatsen de hadde lagt ned i faget. “Robert Jones and Agnes Hunt Orthopaedic Hospital”

I Norge ble Norsk Forening for Sykepleiere i Ortopedi dannet i 1995. 10 år senere ble det også en egen faggruppe i NSF for sykepleiere innen ortopedi.

For å markere denne dagen kjører vi halv pris på disse pennene ut dagen eller så langt lageret rekker.

Publisert Legg igjen en kommentar

Sykepleierdagen 12. mai

Den internasjonale sykepleierdagen markeres hvert år 12. mai. Dette var fødselsdagen til Florence Nightingale og derfor en passende dag å markere som den internasjonale sykepleierdagen. Dagen markeres for å anerkjenne den innsatsen sykepleiere gir til samfunnet.

Vi gir 50 % rabatt på alle ordinære varer i dag ved bruk av rabattkoden: sykepleier

Rabattkoden er kun gyldig til og med 12. mai. Kan ikke kombineres med andre rabatter

Publisert Legg igjen en kommentar

Hva er et søsterur?

Hva er egentlig et søsterur? Jeg tror nok at de alle fleste innen helsevesenet vet hva et søsterur er for noe, men hva er egentlig defifinsjonen på et søsterur? Hvordan skal vi forklare til noen som ikke kjenner til helsevesenet hva et søsterur er?

Søsterur er ur/klokker som er spesielt beregnet for sykepleiere og andre ansatte i helsevesenet. På grunn av strenge krav runddt hygiene, kan ikke sykepleiere bruke klokke rundt håndleddet som de fleste andre. En har derfor klokker som en kan feste på uniformen eller arbeidsantrekket. Ofte er de festet med en festenål, en klips eller et magnetfeste.

Urskiven er vendt opp ned slik at brukeren enkelt skal kunne se tiden. Klokkene er også ofte enkle og praktiske for en enkel rengjøring. Søsterur finnes I svært mange varianter og svært mange prisklasser. Felles for alle klokker er nok at de har sekundvisere. Når en sykepleier for eksempel skal telle puls er det veldig praktisk å ha et søsterur med sekundviser lett tilgjengelig.

Søsterur er blant våres mest populære produkter, se her for hele utvaget av søsterur.