Publisert Legg igjen en kommentar

Pynter du uniformen til jul?

Grunner til å pynte uniformen i forbindelse med julen.

 1. Skape en positiv atmosfære: Julen er en tid preget av glede, fellesskap og feiring. Ved å pynte uniformen kan helsepersonell bidra til å skape en positiv og festlig atmosfære på arbeidsplassen, noe som kan ha en positiv innvirkning på både pasienter og kollegaer.
 2. Fremme samhold og fellesskap: Å pynte uniformen sammen kan være en måte å styrke samholdet og fellesskapsfølelsen blant helsepersonellet. Dette kan være spesielt viktig i yrker der teamarbeid er avgjørende.
 3. Løfte stemningen blant pasienter: Pasienter som tilbringer høytider på sykehus eller i andre helseinstitusjoner, kan oppleve ekstra stress eller ensomhet. Pyntede uniformer kan bidra til å lette stemningen og gjøre pasientoppholdet litt mer gledelig. Se morsomme penner.
 4. Skape en pause fra rutinen: Helsearbeidere jobber ofte under krevende forhold, spesielt i høytider der de må være på vakt. Å pynte uniformen kan være en enkel måte å bryte rutinen på og bringe litt festlighet inn i en ellers krevende arbeidssituasjon.

Det er viktig å respektere retningslinjer og prosedyrer som gjelder for smittevern og uniformering på arbeidsplassen. Helsepersonell bør alltid sørge for å følge disse retningslinjene.

Se noen av våre juleprodukter her.

Publisert Legg igjen en kommentar

Hvordan måle blodtrykk?

blodtrykksmåler og stetoskop til manuelle målinger

Å måle blodtrykk manuelt er en viktig ferdighet som helsepersonell, som leger, sykepleiere og medisinske assistenter, må mestre. En nøyaktig blodtrykksmåling er avgjørende for å diagnostisere og overvåke pasienters kardiovaskulære helse. Her er en veiledning for hvordan man manuelt måler blodtrykk:

 1. Forberedelse: Sørg for at pasienten har hvilt i minst 5 minutter før målingen. Før du starter, informer pasienten om prosessen og berolig dem om at det er en smertefri prosedyre.
 2. Utstyr: Ha et stetoskop, en blodtrykksmansjett og en blodtrykksmåler tilgjengelig. Velg en mansjett som passer til pasientens armstørrelse. Mansjetten bør dekke omtrent 80% av overarmens omkrets.
 3. Posisjonering: Be pasienten om å sitte eller ligge komfortabelt med armen støttet og avslappet. Pasientens arm bør være i hjertehøyde for en nøyaktig måling.
 4. Lokalisering av puls: Finn pasientens puls på håndleddet (radialpuls) eller i albuebøyen (brakialpuls). Dette vil hjelpe deg med å bestemme omtrentlig systolisk trykk.
 5. Plassering av mansjett: Rull mansjetten rundt overarmen og fest den tett, men ikke for stramt. Plasser stetoskopet på albuebøyen over arterien og sørg for at membranen er riktig plassert.
 6. Måling: Pump opp mansjetten til 20-30 mmHg over det nivået der pulsen forsvinner. Deretter langsomt senk trykket ved å åpne ventilen. Lytt etter pulsen gjennom stetoskopet og merk det som systolisk trykk.
 7. Nedre grense: Fortsett å senke trykket til du ikke lenger hører pulsen gjennom stetoskopet. Dette er diastolisk trykk.
 8. Lesing: Registrer de to tallene som systolisk og diastolisk trykk i mmHg. For eksempel, 120/80 mmHg.
 9. Gjenta om nødvendig: Hvis du er usikker på målingen eller det oppstår uregelmessigheter, gjenta prosessen for å få en nøyaktig lesing.
 10. Dokumentasjon: Skriv ned målingen i pasientens journal sammen med dato, klokkeslett og eventuelle andre relevante notater.

Å mestre manuell blodtrykksmåling krever praksis og presisjon. Riktig teknikk er viktig for å sikre nøyaktige resultater, som er essensielt for riktig diagnose og behandling av kardiovaskulære tilstander.

Publisert Legg igjen en kommentar

Lære å bruke stetoskop?


Å lære seg å bruke stetoskop er en viktig ferdighet for helsepersonell, spesielt leger, sykepleiere og annet medisinsk personell. Stetoskopet er et uunnværlig verktøy som brukes til å lytte til lyder fra kroppen, som hjerteslag, respirasjon, og tarmløp. Det er en essensiell del av den kliniske undersøkelsen og diagnosen av pasienter. Her er en veiledning som dekker grunnleggende teknikker for å mestre bruken av stetoskopet:

 1. Kjenn stetoskopets deler: Et stetoskop består vanligvis av tre deler – ørepropper, slange og bryststykket (membran eller klokke). Forstå hvordan de fungerer sammen, og hvordan du justerer dem for å få best mulig lydkvalitet.
 2. Velg riktig stetoskop: Det finnes ulike typer stetoskop tilgjengelig, som inkluderer akustiske, elektroniske og forsterkede stetoskop. Velg det som passer best til ditt behov og budsjett.
 3. Riktig plassering av øreproppene: Sett øreproppene forsiktig inn i ørene, og sørg for at de sitter godt og komfortabelt. En god passform er viktig for å unngå støy og forbedre lytteopplevelsen.
 4. Rengjøring og vedlikehold: Stetoskopet må være rent og i god stand for å gi nøyaktige resultater. Rengjør det regelmessig med desinfeksjonsmiddel, og sørg for at slangen ikke er bøyd eller skadet.
 5. Forstå hjertetoner: Lær hvordan du identifiserer og tolker hjertelyder som S1 (første hjertetone), S2 (andre hjertetone) og eventuelle unormale lyder som hjertemurmer. Lytt til forskjellene mellom disse lydene for å oppdage eventuelle avvik.
 6. Respiratoriske lyder: Øv deg på å skille mellom normale respiratoriske lyder og unormale lyder som knatre, ralle, og pipende lyder. Dette vil hjelpe deg med å diagnostisere respiratoriske problemer.
 7. Magetarmlyder: Lær å lytte til magetarmlyder som børstelyder, tinkling, og fravær av lyder. Dette kan gi deg innsikt i pasientens mage-tarmfunksjon.
 8. Praksis og erfaring: Bruk stetoskopet så mye som mulig under veiledning av erfarne kolleger eller veiledere. Jo mer du øver, jo bedre blir du til å oppdage og tolke lyder.
 9. Ta notater: Under lytting, noter alle relevante funn i pasientens journal. Dette vil hjelpe deg med å følge pasientens fremgang og planlegge videre behandling.
 10. Vær tålmodig: Å mestre stetoskopbruk tar tid og tålmodighet. Ikke bli frustrert hvis du ikke hører alt med en gang. Fortsett å øve, og du vil gradvis forbedre dine lytteferdigheter.

Sammenfattende er det viktig å huske at stetoskopet er et dyrbart verktøy for å oppdage og diagnostisere ulike medisinske tilstander. Ved å lære de grunnleggende teknikkene og bruke det regelmessig, vil du styrke din evne til å levere kvalitetsomsorg til pasientene dine.

Se et utvalg av våre stetoskop her: stetoskop – Sengeposten.no

Publisert Legg igjen en kommentar

Hvordan få høyere lønn som sykepleier?


Å få en høyere lønn som sykepleier kan være en målsetning for mange. Her er noen tips som kan hjelpe deg med å øke lønnen din som sykepleier:

 1. Spesialisering: Å spesialisere deg innen et bestemt område som krever ekstra kompetanse og ferdigheter kan øke dine karrieremuligheter og lønnsnivå. Eksempler på spesialiseringer kan være intensivsykepleie, operasjonssykepleie eller anestesisykepleie.
 2. Videreutdanning: Ta videreutdanning og skaff deg høyere kvalifikasjoner, for eksempel en mastergrad eller doktorgrad. Dette kan åpne dører til stillinger med høyere lønn, som kliniske spesialister eller lederstillinger.
 3. Erfaring og kompetanse: Bygg opp erfaring og kompetanse innen ulike områder av sykepleien. Jo mer erfaren og kompetent du blir, desto mer verdi vil du kunne tilføre arbeidsgiveren din, noe som kan føre til økte lønnsnivåer.
 4. Arbeidssted og geografi: Lønnsnivået kan variere avhengig av hvor du jobber og hvilket land eller region du er i. Noen steder har høyere etterspørsel etter sykepleiere og dermed bedre lønnsbetingelser.
 5. Forhandlingsferdigheter: Vær forberedt og selvsikker når du forhandler om lønn under jobbintervjuer eller lønnssamtaler. Gjør research på gjennomsnittslønn for sykepleiere i ditt område og presenter dine kvalifikasjoner og erfaring på en overbevisende måte.
 6. Fagforeninger: Bli medlem av en fagforening for sykepleiere som kan forhandle på vegne av deg og andre medlemmer for bedre lønns- og arbeidsvilkår.
 7. Bytt jobb eller stilling: Noen ganger kan det være nødvendig å bytte jobb eller søke stillinger ved andre helseinstitusjoner for å oppnå en høyere lønn. Noen arbeidsgivere tilbyr også muligheter for forfremmelser internt.

Husk at lønnsnivået også kan variere avhengig av land, statlige forskrifter, sektor (offentlig eller privat) og andre faktorer. Det kan være lurt å undersøke og konsultere relevante kilder og ressurser som spesifikt gjelder for ditt område og din situasjon.

Publisert Legg igjen en kommentar

Tips til hvordan legge inn PVK

Jeg kan gi deg noen generelle tips for hvordan man legger inn en perifer venekateter (PVK), men det er viktig å merke seg at dette er kun informasjon og ikke erstatning for opplæring eller veiledning fra kvalifisert helsepersonell. Å sette inn en PVK krever riktig opplæring og praksis, så sørg for å konsultere en medisinsk fagperson for å lære de spesifikke retningslinjene og prosedyrene som gjelder på ditt område. Her er noen generelle tips:

 1. Riktig posisjonering: Velg riktig vene for PVK-plassering. Vanligvis er de store venene på underarmen eller på håndryggen de beste alternativene. Vurder å bruke en venekart for å finne de mest egnede venene.
 2. Forberedelse: Få alt nødvendig utstyr klart på forhånd. Dette kan inkludere PVK, steril forbinding, desinfeksjonsmidler, hansker og en trykkbandasje. Sørg for at alt er sterilt.
 3. Håndhygiene: Vask hendene grundig med såpe og vann, eller bruk en hånddesinfeksjon før du begynner prosedyren. Dette er viktig for å redusere risikoen for infeksjon.
 4. Pasientforberedelse: Snakk med pasienten og forklar prosedyren. Sørg for at pasienten er komfortabel og i en passende stilling.
 5. Desinfeksjon: Bruk et desinfeksjonsmiddel som er egnet for å rense området der PVK skal settes inn. Følg retningslinjene for desinfeksjon og la det tørke ordentlig før du går videre.
 6. Bruk av hansker: Ta på sterile hansker for å opprettholde aseptisk teknikk og unngå kontaminering.
 7. Punktering: Hold PVK-nålen i en 30 graders vinkel og punkter venen forsiktig. Når du får blodtilbake i nålen, kan du forsiktig sette inn kateteret og fjerne nålen.
 8. Festing: Fest PVK på plass ved hjelp av et passende feste. Sørg for at det sitter godt og ikke er for stramt.
 9. Kontroll og dokumentasjon: Kontroller at PVK er på plass, og kontroller at blod kan trekkes og medikamenter kan administreres som forventet. Dokumenter prosedyren og noter eventuelle problemer eller komplikasjoner.
 10. Pasientens komfort: Sørg for at pasienten ikke opplever unødvendig smerte eller ubehag. Gi passende smertelindring og instruer pasienten om hvordan de skal ta vare på PVK-området.

Husk at disse tipsene er generelle, og at spesifikke prosedyrer kan variere avhengig av lokale retningslinjer og praksis. Sørg alltid for å følge riktig protokoll og få opplæring og veiledning fra helsepersonell.

Publisert Legg igjen en kommentar

30. oktober den internasjonale dagen for ortopediske sykepleiere

Hvert år blir den internasjonale dagen for Ortopediske sykepleiere markert 30. oktober. Ortopedisk sykepleie kan spores tilbake til en engelsk sykepleier som het Agnes Hunt som tidlig på 1900 tallet viet sitt virke til å jobbe for dem som trengte ortopedisk pleie. Hun jobbet sammen med en ortoped som het Robert Jones. I 1933 fikk de et sykehus oppkalt etter seg som en bekreftelse på den jobben og innsatsen de hadde lagt ned i faget. “Robert Jones and Agnes Hunt Orthopaedic Hospital”

I Norge ble Norsk Forening for Sykepleiere i Ortopedi dannet i 1995. 10 år senere ble det også en egen faggruppe i NSF for sykepleiere innen ortopedi.

For å markere denne dagen kjører vi halv pris på disse pennene ut dagen eller så langt lageret rekker.

Publisert Legg igjen en kommentar

Sykepleierdagen 12. mai

Den internasjonale sykepleierdagen markeres hvert år 12. mai. Dette var fødselsdagen til Florence Nightingale og derfor en passende dag å markere som den internasjonale sykepleierdagen. Dagen markeres for å anerkjenne den innsatsen sykepleiere gir til samfunnet.

Vi gir 50 % rabatt på alle ordinære varer i dag ved bruk av rabattkoden: sykepleier

Rabattkoden er kun gyldig til og med 12. mai. Kan ikke kombineres med andre rabatter